další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jaký je stav biologické rozmanitosti v mé zemi?

HelpCenter FAQ

Informace o tom, kolik rozlohy vaší země pokrývají chráněné oblasti, a srovnání s ostatními evropskými zeměmi najdete zde. Národní zprávy o biologické rozmanitosti a informace členských států EU týkající se indikátorů jsou k dispozici v interaktivní mapě zemí na platformě BISE.

Permalinks

Akce dokumentů