další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jaký dopad má znečištění ovzduší na mé zdraví?

HelpCenter FAQ

Znečištění ovzduší je hlavní příčinou předčasných úmrtí a nemocí a je největším environmentálním zdravotním rizikem v Evropě. Nejčastějšími příčinami předčasného úmrtí, které lze přičíst znečištění ovzduší, jsou srdeční choroby a mozková mrtvice, po nichž následují onemocnění plic a rakovina plic.

 

Vliv znečištění ovzduší na zdraví závisí nejen na expozici, nýbrž také na citlivosti lidí. Citlivost vůči dopadům znečištění ovzduší se může zvýšit v souvislosti s věkem, již dříve přítomným onemocněním nebo konkrétním chováním. Více informací je uvedeno v naší zprávě nazvané Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe (Nerovná expozice a nerovné dopady: sociální zranitelnost vůči znečištění ovzduší, hluku a extrémním teplotám v Evropě).

Permalinks

Značky

Akce dokumentů