další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jaký dopad má změna klimatu na mé zdraví a dobré životní podmínky?

HelpCenter FAQ
Měnící se klimatické podmínky, zejména vyšší teploty a vlny veder, představují četné hrozby pro lidské zdraví a dobré životní podmínky v Evropě.

Zpráva agentury EEA nazvaná Změna klimatu jako hrozba pro zdraví a dobré životní podmínky v Evropě: zaměřeno na vedra a infekční nemoci popisuje hrozbu, kterou představují dlouhodobě vysoké teploty. Zpráva poukazuje na to, že vedou k vysoké úmrtnosti a snížené produktivitě práce. Během vln veder je pozorována vyšší úmrtnost v důsledku srdečních a respiračních onemocnění, zejména u zranitelných skupin. Tento dopad ještě zhoršuje efekt městských tepelných ostrovů.

Další vznikající hrozbou jsou infekční nemoci citlivé na klima. Klimatické podmínky stále více přispívají k výskytu a přenosu infekčních nemocí citlivých na klima, jako je malárie, horečka dengue nebo západonilská horečka, přičemž riziko přenosu se rozšiřuje i do dříve nezasažených oblastí Evropy. Delší období přenosu a větší rozšíření původců nemocí přispívají k nárůstu výskytu místních ohnisek nákazy.

Ke snížení dopadu veder na zdraví jsou zapotřebí odpovídající a okamžitá opatření. 

Permalinks

Značky

Akce dokumentů