další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jaké jsou dopady změny klimatu v Evropě?

HelpCenter FAQ

Evropa se otepluje rychleji, než je celosvětový průměr. Změna klimatu se odehrává nyní a v budoucnu bude ještě závažnější, a to i tehdy, bude-li celosvětové úsilí o snížení emisí skleníkových plynů účinné. Dopady však budou mnohem méně závažné, pokud se v rámci úsilí o snížení emisí podaří udržet nárůst globální teploty výrazně pod úrovní 2 °C (jak požaduje Pařížská dohoda). Jakýkoli scénář emisí překračující tento limit by vedl k podstatně větší změně klimatu a souvisejícím dopadům.

 

Extrémní počasí a nebezpečí související s klimatem, například vlnami veder, povodněmi a obdobími sucha, budou v mnoha oblastech stále častější a intenzivnější. To bude mít za následek nepříznivé dopady na ekosystémy, hospodářská odvětví a lidské zdraví a dobré životní podmínky. Minimalizace rizik plynoucích z globální změny klimatu proto kromě opatření ke snížení emisí skleníkových plynů vyžaduje i cílená opatření k adaptaci na dopady změny klimatu. Adaptace musí být přizpůsobena konkrétním podmínkám v různých regionech a městech Evropy.

 

Viz naše zpráva o změně klimatu, dopadech a zranitelnosti v Evropě 2016 (Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016), naše indikátory dopadů změny klimatu a interaktivní mapy o změně klimatu

Permalinks

Značky

Akce dokumentů