další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jaká je kvalita vody v mém regionu?

HelpCenter FAQ

Směrnice EU o vodách ke koupání vyžaduje, aby členské státy určily oblíbená místa ke koupání ve sladkých a pobřežních vodách a v průběhu koupací sezony od května do září je monitorovaly z hlediska indikátorů mikrobiologického znečištění (a dalších látek). EEA tyto informace zveřejňuje ve svém prohlížeči dat o stavu vod ke koupání.

Permalinks

Značky

Akce dokumentů