další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jak snížit dopad veder na zdraví?

HelpCenter FAQ
V Evropě lze téměř všem úmrtím souvisejícím s vysokými teplotami předcházet. Jako efektivní opatření ke snížení dopadu veder na zdraví se jeví monitorování hrozeb souvisejících se změnou klimatu a dohled nad nimi v kombinaci s uplatňováním akčních plánů na ochranu zdraví v případě veder a dalších místních opatření.

Zpráva agentury EEA Změna klimatu jako hrozba pro zdraví a dobré životní podmínky v Evropě: zaměřeno na vedra a infekční nemoci zkoumá opatření ke snížení dopadu veder a infekčních nemocí na zdraví v Evropě. Snížení dopadu veder na zdraví vyžaduje zavedení široké škály opatření, včetně systémů včasného varování, účinných akčních plánů na ochranu zdraví v případě veder, vytvoření většího počtu zelených a zastíněných ploch ve městech, vhodného projektování a výstavby budov a přizpůsobení pracovní doby a pracovních podmínek tak, aby lidé byli vystaveni vysokým teplotám v menší míře. Lepší připravenost zdravotnictví a odolnost zdravotnických zařízení vůči klimatickým rizikům by zajistily dostatečnou kapacitu a znalosti systémů zdravotní péče, které jim umožní účinně reagovat na zvýšenou poptávku po péči o pacienty nebo jejich diagnostice. 

Přestože má EU v oblasti zdravotnictví omezené pravomoci, může podporovat členské státy tím, že prostřednictvím výzkumných programů a zvláštních iniciativ, jako je evropské středisko pro sledování klimatu a zdraví nebo Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví, přispěje k rozvoji a sdílení znalostí. Posílit úlohu EU při vývoji systémů včasného varování a řešení hrozeb souvisejících se změnou klimatu mohou také regulační návrhy, například v oblasti vážných přeshraničních zdravotních hrozeb. 

Permalinks

Značky

Akce dokumentů