další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jak se v EEA nakládá s vašimi osobními údaji?

HelpCenter FAQ

EEA uplatňuje politiku ochrany údajů, která objasňuje, jak agentura nakládá s osobními údaji. Zajišťuje, aby s vašimi osobními údaji bylo nakládáno transparentně a v plném souladu s příslušným právním rámcem pro ochranu údajů v orgánech a institucích EU. Pro každý proces a operaci, při nichž jsou shromažďovány osobní údaje, byla vypracována zvláštní prohlášení o ochraně soukromí, která jsou pečlivě sledována správci údajů odpovědnými za příslušnou operaci zpracování, jakož i útvarem pro ochranu údajů.

Další informace o tom, jak EEA s vašimi osobními údaji nakládá a jak můžete uplatnit svá práva, jako je právo být informován o tom, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány, právo na přístup k vašim údajům a/nebo na opravu nesprávných nebo neúplných údajů, naleznete na našich internetových stránkách věnovaných ochraně údajů.

Permalinks

Akce dokumentů