další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jak můžeme přeměnit odpad na zdroj?

HelpCenter FAQ

Když uvažujeme o přeměně odpadu na zdroj, popisujeme oběhové hospodářství. Jedná se o systémový přístup, který nebere v úvahu lineární model „ber, vyráběj, používej a zahoď“, nýbrž používá oběhový model, v němž je hodnota výrobků a materiálů v ekonomice zachována co nejdéle. Odpady a využívání zdrojů jsou minimalizovány, a jakmile výrobek dosáhne konce své životnosti, je opraven, renovován, opětovně použit nebo recyklován za účelem vytvoření další hodnoty.

 

Aby se odpad stal zdrojem, musí být cíle v oblasti nakládání s odpady sladěny s cíli přechodu na oběhové hospodářství. V oběhovém hospodářství se odpadový průmysl stává klíčovým partnerem podniků. Tímto způsobem vznikají vysoce kvalitní toky odpadů pro recyklaci a využití. Hlavními toky odpadů jsou komunální odpad, obalový odpad, potravinový odpad, biologický odpad a kritické suroviny.

 

Více informací o tomto tématu najdete na našich internetových stránkách o účinném využívání zdrojů a odpadech

Permalinks

Akce dokumentů