další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jak můžeme chránit naše mořské prostředí?

HelpCenter FAQ

Mořské prostředí je životně důležitým zdrojem pro život na Zemi, neboť plní řadu klíčových environmentálních funkcí. Naše oceány a moře jsou však ohroženy nadměrným rybolovem, poškozením mořského dna, znečištěním v důsledku obohacování živinami a kontaminujících látek, šířením nepůvodních druhů, odpadem v mořích a podmořským hlukem. Více informací o těchto tlacích a jejich kumulativních dopadech na evropská moře je uvedeno v nejnovější technické zprávě.

Kromě implementace velkého počtu politik a právních předpisů EU v oblasti mořského prostředí, které se zabývají výše uvedenými tlaky, zřídila Evropská unie chráněné mořské oblasti. Jedná se o zeměpisně odlišené zóny, pro něž existují cíle ochrany. EEA vypracovala o těchto chráněných mořských oblastech zvláštní informační sdělení. Rozsáhlá sbírka dat o mořích je k dispozici rovněž prostřednictvím Evropského systému informací o vodě zaměřeného na oblast moří (WISE-Marine). 

 

Viz také zpráva EEA Marine Messages II, zejména kapitola o řešeních.

Permalinks

Značky

Akce dokumentů