další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jak mohu podat stížnost na úrovni EU?

HelpCenter FAQ

Podle Smlouvy o založení Evropského společenství odpovídá za správné uplatňování práva Evropského společenství Evropská komise. Kdokoli může podat Evropské komisi stížnost na členský stát EU v souvislosti s jakýmkoli opatřením, které je považováno za neslučitelné s právem Společenství. Aby však byla stížnost přípustná, musí se týkat porušení práva Společenství členským státem. Další informace jsou k dispozici na těchto internetových stránkách: Jak podat stížnost na úrovni EU a Stížnosti, petice a další zdroje informací o nesplnění povinnosti (Complaints, petitions and other sources of infringement information).


Upozorňujeme, že v prvé řadě byste se měli obrátit na místní, regionální a/nebo národní orgány.

Permalinks

Akce dokumentů