další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jak EU řeší změnu klimatu?

HelpCenter FAQ

EU bojuje proti změně klimatu prostřednictvím ambiciózních politik na území EU a v úzké spolupráci s mezinárodními partnery. EU a její členské státy jsou smluvními stranami Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), Kjótského protokolu a Pařížské dohody. EU je na dobré cestě ke splnění svého cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2020 a zavedla klíčové právní předpisy a opatření k dosažení svých cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. Do roku 2050 se chce Evropa stát prvním klimaticky neutrálním světadílem na světě.

Opatření v oblasti klimatu jsou rovněž ústředním prvkem Zelené dohody pro Evropu – ambiciózního balíčku opatření, která sahají od výrazného snižování emisí skleníkových plynů až po investice do špičkového výzkumu a inovací a ochranu přírodního prostředí v Evropě.

Permalinks

Značky

Akce dokumentů