další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jak EU pomáhá chránit přírodní oblasti a biologickou rozmanitost?

HelpCenter FAQ

Na úrovni EU chrání přírodu a biologickou rozmanitost řada právních předpisů. Pilířem právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody jsou směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť. EU mimoto přijala Strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, která je komplexním a ambiciózním dlouhodobým plánem na ochranu přírody a ke zvrácení degradace ekosystémů.

 

V článku 17 směrnice o ochraně přírodních stanovišť a v článku 12 směrnice o ochraně ptáků se vyžaduje, aby členské státy předložily národní zprávy o hodnocení plnění při implementaci směrnic. Na základě těchto informací EEA vypracovává zprávu o stavu přírody a zveřejňuje všechny související soubory dat ve formě databází nebo prohlížečů.

 

Natura 2000 je síť hlavních míst rozmnožování a odpočinku pro vzácné a ohrožené druhy a některých vzácných typů přírodních stanovišť, jež jsou chráněny jak podle směrnice o ochraně ptáků, tak podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Zahrnuje všech 27 zemí EU, a to jak na pevnině, tak na moři, a zajišťuje dlouhodobé přežití nejcennějších a nejohroženějších druhů a přírodních stanovišť v Evropě. EEA shromažďuje informace o lokalitách sítě Natura 2000, tj. o velikosti jejich populace a stavu z hlediska ochrany, a předkládá je mimo jiné v prohlížeči dat o síti Natura 2000. Další informace o činnosti EEA v souvislosti se sítí Natura 2000 naleznete zde a můžete si prostudovat příslušný indikátor.

Permalinks

Akce dokumentů