další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jak čistý je vzduch, který dýchám?

HelpCenter FAQ

Chcete-li získat přístup k aktuálním datům o kvalitě ovzduší na lokální a regionální úrovni, podívejte se na index kvality ovzduší v Evropě. Tento index uživatelům umožňuje získat přehled o kvalitě ovzduší v blízkosti monitorovacích stanic v jednotlivých zemích, regionech a městech. Index je založen na hodnotách koncentrace až pěti hlavních znečišťujících látek (PM10, PM2,5, O3, NO2, SO2) a vypočítává se každou hodinu pro více než 2 000 monitorovacích stanic kvality ovzduší v celé Evropě s použitím aktuálních dat poskytnutých členskými a spolupracujícími zeměmi EEA a dalšími zeměmi, které podávají zprávy dobrovolně.

 

Uživatelé mohou získat přístup k těmto aktuálním datům o kvalitě ovzduší rovněž prostřednictvím prohlížeče aktuálních dat o kvalitě ovzduší, který zobrazuje hodinové a denní údaje.

Permalinks

Značky

Akce dokumentů