další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Co jsou fluorované plyny a proč jsou škodlivé?

HelpCenter FAQ

Fluorované plyny (F-plyny) jsou plyny vyrobené člověkem, které se používají v řadě průmyslových aplikací. F-plyny se často používají jako náhražky látek poškozujících ozonovou vrstvu, protože nepoškozují vrstvu atmosférického ozonu. F-plyny jsou však plyny s velmi silným skleníkovým efektem s ještě vyšším potenciálem oteplování než oxid uhličitý (CO2). Významně tak přispívají ke změně klimatu.

 

Za účelem omezení emisí F-plynů, včetně hydrofluoruhlovodíků, přijala EU dva legislativní akty: nařízení o fluorovaných plynech a směrnici o klimatizačních systémech motorových vozidel. EEA přispívá sběrem dat o výrobě, dovozu, vývozu, likvidaci a použití F-plynů v EU, které společnosti vykazují. Tato data jsou každoročně zveřejňovány ve zprávě o fluorovaných skleníkových plynech.

Permalinks

Značky

Akce dokumentů