další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Co je zapotřebí k tomu, aby se evropské hospodářství stalo rozvinutějším oběhovým hospodářstvím?

HelpCenter FAQ

Zajištění rozvinutějšího oběhového hospodářství může minimalizovat těžbu zdrojů a plýtvání, zlepšit účinné využívání zdrojů, snížit emise skleníkových plynů a jiné emise a přispět k zachování biologické rozmanitosti. Evropské hospodářství je však stále do značné míry lineární a mělo by prospěch z přehodnocení způsobu, jakým jsou výrobky a materiály navrhovány, vyráběny, uváděny na trh, používány a využívány. To vyžaduje více investic do rozšiřování slibných inovací a lepší hodnocení plnění směrem k oběhovosti.

 

EEA vydala přibližně 20 publikací zabývajících se tímto tématem, které mohou pomoci odpovědět na tuto širokou otázku. Viz například Paving the way for a circular economy – insights on status and potentials (Příprava na oběhové hospodářství – informace o stavu a potenciálu), The circular economy and the bioeconomy – partners in sustainability (Oběhové hospodářství a biohospodářství -–partneři v oblasti udržitelnosti) a Circular by design – Products in the circular economy (Oběhové hospodářství již od návrhu – výrobky v oběhovém hospodářství).

 

Další tituly najdete v databázi publikací EEA: Publikace agentury EEA o oběhovém hospodářství.

Permalinks

Akce dokumentů