další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Co je zakrývání půdy a proč je důležité je sledovat?

HelpCenter FAQ

Zakrývání půdy, tzv. soil sealing lze definovat jako zničení nebo zastavování půdy nepropustným materiálem. Je jednou z hlavních příčin degradace půdy v EU. Zakrývání půdy má často vliv na úrodnou zemědělskou půdu, ohrožuje biologickou rozmanitost, zvyšuje riziko povodní a nedostatku vody a přispívá ke globálnímu oteplování. Od poloviny 50. let 20. století se celková rozloha měst v EU zvýšila o 78 %, což významně přispívá k zakrývání půdy a jeho negativním dopadům.

 

EEA vyvinula interaktivní prohlížeč dat, který ukazuje stav a změny zakrývání povrchu půdy (měřeno jako nepropustnost) v Evropě pro každé tři roky v období 2006–2015. Prohlížeč usnadňuje hodnocení zakrývání půdy v určitém období, jež lze analyzovat v rámci prostorových jednotek definovaných uživatelem, například správních oblastí, biogeografických oblastí nebo tříd krajinného pokryvu.

Permalinks

Značky

Kategorie:
Kategorie: Využití půdy
Akce dokumentů