další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Co dělá EEA pro sledování vlivu dopravy na životní prostředí?

HelpCenter FAQ

EEA každoročně vypracovává zprávu o dopravě a životním prostředí a informační sdělení o hodnocení plnění cílů sektoru dopravy v oblasti životního prostředí a klimatu. Zpráva každý rok poskytuje hloubkovou analýzu různých témat v oblasti dopravy a životního prostředí. Informační sdělení vychází z řady klíčových indikátorů používaných ke sledování krátkodobého a dlouhodobého vlivu dopravy na životní prostředí v členských zemích EEA. Nejnovější hodnocení plnění hlavních politických cílů a úkolů souvisejících s dopravou založené na indikátorech je k dispozici zde.

Permalinks

Značky

Kategorie:
Kategorie: Doprava
Akce dokumentů