следващ
предишен
елементи

Замърсяване на въздуха

Замърсяването на въздуха е сериозен проблем в много европейски градове, който представлява реален риск за здравето. Днес Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) стартира инструмент за визуализиране качеството на въздуха в европейските градове. Можем да проверим какво е било качеството на въздуха през последните две години в града, в който живеем, и да го сравним с други градове в Европа.

През последното десетилетие по-доброто качество на въздуха доведе до значително намаляване на случаите на преждевременна смърт в Европа. Последните официални данни на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) обаче показват, че почти всички европейци все още страдат от замърсяването на въздуха, което води до около 400 000 случая на преждевременна смърт в целия континент.

Публикуван: 15-02-2021

Какво е замърсяването? На какво се дължи? Как замърсяването оказва въздействие върху околната среда и как се отразява на здравето на хората? Как Европа може да премине към нулево замърсяване в съответствие с амбицията на Европейския зелен пакт? Сигнали 2020 на ЕАОС разглеждат замърсяването чрез различна перспектива, свързана с работата на Агенцията и законодателството на ЕС.

Преглед на каталог

Действия към документ