следващ
предишен
елементи

Замърсяване на въздуха

Научните доказателства показват, че рисковете, свързани с околната среда, са причина за голяма част от сърдечносъдовите заболявания, които са най-честата причина за смърт в Европа. В публикувания днес анализ на Европейската агенция за околна среда се прави преглед на връзката между околната среда и сърдечносъдовите заболявания, като се подчертава, че справянето със замърсяването, екстремните температури и други рискове за околната среда са икономически ефективни действия за намаляване на тежестта на заболяванията, включително инфаркти и инсулти.

Нивото на замърсяване на въздуха в Европа остава значително над препоръчаните от Световната здравна организация (СЗО) равнища, което представлява значителна заплаха за нашето здраве. Според последната свързана със здравето оценка на качеството на въздуха на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), публикувана днес, в ЕС е можело да бъдат избегнати 253,000 смъртни случая, ако концентрацията на фини прахови частици е отговаряла на препоръките на СЗО. Според новите оценки на въздействието върху здравето, излагането на замърсен въздух причинява или влошава някои заболявания, например: рак на белите дробове, сърдечни заболявания, астма и диабет.

Според оценките за качеството на въздуха, публикувани днес от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), е необходимо да се направи повече за защита на здравето на децата и юношите от отрицателното въздействие на замърсяването на въздуха. Замърсяването на въздуха причинява над 1 200 случая на преждевременна смърт годишно сред хората на възраст под 18 години в Европа и значително увеличава риска от заболявания на по-късен етап от живота. Въпреки подобренията през последните години, нивото на основните замърсители на въздуха в много европейски страни продължава да е над здравните препоръки на Световната здравна организация, особено в Централна и Източна Европа и Италия.

Преглед на каталог

Действия към документ