следващ
предишен
елементи

Замърсяване на въздуха

Качеството на въздуха в Европа продължава да се подобрява, а броят на хората, които умират или страдат от заболявания, предизвикани от замърсяването на въздуха, намалява. Според публикувания днес анализ на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) замърсяването на въздуха все още представлява най-големият риск за здравето, свързан с околната среда в Европа и са необходими по-амбициозни мерки, за да се изпълнят насоките на Световната здравна организация (СЗО), свързани със здравето.

Днес Европейската комисия публикува първия си доклад за мониторинг и перспективи за нулево замърсяване, в който се определят пътищата за постигане на по-чист въздух, вода и почва. Докладът на Комисията, заедно с оценката на мониторинга на Европейската агенция по околна среда, показват, че политиките на ЕС са допринесли за намаляване на замърсяването на въздуха, както и на замърсяването с пестициди. В други области обаче, като вредния шум, замърсяването с хранителни вещества или генерирането на битови отпадъци, продължават да съществуват проблеми. Резултатите показват, че като цяло са необходими много по-решителни действия, за да може ЕС да постигне целите за нулево замърсяване до 2030 г. чрез приемане на нови закони за борба със замърсяването и по-добро прилагане на съществуващите такива.

Излагането на замърсен въздух, вторичен тютюнев дим, радон, ултравиолетово лъчение, азбест, определени химикали и други замърсители причинява над 10 % от всички ракови заболявания в Европа според публикувания днес доклад на Европейската агенция по околна среда. Добрата новина е, че тези рискове са предотвратими.

Преглед на каталог

Действия към документ