следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Предлага ли ЕАОС възможности за стажове?

HelpCenter FAQ

ЕАОС предлага ограничени възможности за стажове. Разглеждат се само заявления, получени в рамките на програмата за стажове на Европейската комисия (стажове по програмата „Синя книга“), която се изпълнява и регламентира от Службата за стажове на Европейската комисия. За допълнителна информация посетете уебсайта за стажове „Синя книга“.

Permalinks

Действия към документ