следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

По какъв начин изменението на климата застрашава бъдещето на земеделието в Европа?

HelpCenter FAQ

Според прогнозите земеделието и животновъдството ще намалеят и дори може да се наложи да бъдат преустановени в някои части от южните и средиземноморските региони на Европа поради задълбочаващото се отрицателно въздействие на изменението на климата. Адаптирането към изменението на климата трябва да се превърне в главен приоритет за селскостопанския сектор в Европейския съюз, за да може той да повиши устойчивостта си по отношение на екстремни събития като суша, горещи вълни и наводнения. За допълнителна информация вж. нашата статия Climate change threatens future of farming in Europe („Изменението на климата застрашава бъдещето на земеделието в Европа“).

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Селско стопанство
Действия към документ