следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Мога ли да посетя седалището на ЕАОС?

HelpCenter FAQ

Приемаме групови посещения, когато имаме експертен капацитет в съответната област и разполагаме със свободни служители. В такива случаи можем да организираме презентация за нашите функции и дейности. Същевременно нямаме възможност да финансираме пътните разходи на посетители до Копенхаген. Обърнете внимание, че ние не сме научноизследователски институт, научна лаборатория или дружество, занимаващо се с технологични разработки, поради което не организираме обиколки в нашата сграда. Ако желаете да посетите Агенцията, свържете се с нас чрез нашата онлайн услуга.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Посещения в ЕАОС
Действия към документ