следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Колко ефективно инсталациите за пречистване на градските отпадъчни води намаляват замърсяването на водите?

HelpCenter FAQ

Лесно можем да вземем водата за даденост. С отварянето на крана потича чиста вода, която ние използваме, а след това „мръсната“ вода изтича в канала. Събирането и пречистването на градските отпадъчни води има решаващо значение за защитата на здравето на човека и опазването на околната среда, защото водата, която се отвежда от нашите домове, училища и работни места, е замърсена с органични и хранителни вещества. Ако бъдат изпуснати във водните пътища, тези замърсители могат да направят реките необитаеми за рибата и безгръбначните организми, или да причинят прекомерен растеж на растения и водорасли. 

Широкото въвеждане на ефективни технологии за пречистване на отпадъчните води през ХХ в. оказа много благотворно въздействие върху здравето на човека и качеството на околната среда. Отпадъчните води, свързани с всекидневието на по-голямата част от европейските граждани, се събират, транспортират и пречистват в пречиствателни станции за градски отпадъчни води, където компонентите, които са вредни за околната среда и здравето на човека, се отделят, преди водата да бъде върната в природата. 

Повече информация за пречистването на отпадъчните води можете да намерите в нашата уебстраница с информация на тема Urban waste water treatment for 21st century challenges(„Пречистване на градските отпадъчни води, отговарящо на предизвикателствата на ХХI в.“). Освен това са налични карти с подробна информация за пречиствателните станции за градски отпадъчни води, програма за преглед на данни и база данни. В доклада Industrial waste water treatment — pressures on Europe’s environment („Пречистване на промишлените отпадъчни води — натиск върху околната среда в Европа“) е представен анализ на актуални данни за емисиите от промишлеността във водните басейни, канализационните системи и пречиствателните станции за градски отпадъчни води.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Промишленост
Действия към документ