следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Колко ефективно инсталациите за пречистване на градските отпадъчни води намаляват замърсяването на водите?

HelpCenter FAQ

Лесно можем да вземем водата за даденост. С отварянето на крана потича чиста вода, която ние използваме, а след това „мръсната“ вода изтича в канала. Събирането и пречистването на градските отпадъчни води има решаващо значение за защитата на здравето на човека и опазването на околната среда, защото водата, която се отвежда от нашите домове, училища и работни места, е замърсена с органични и хранителни вещества. Ако бъдат изпуснати във водните пътища, тези замърсители могат да направят реките необитаеми за рибата и безгръбначните организми, или да причинят прекомерен растеж на растения и водорасли. 

Широкото въвеждане на ефективни технологии за пречистване на отпадъчните води през ХХ в. оказа много благотворно въздействие върху здравето на човека и качеството на околната среда. Отпадъчните води, свързани с всекидневието на по-голямата част от европейските граждани, се събират, транспортират и пречистват в пречиствателни станции за градски отпадъчни води, където компонентите, които са вредни за околната среда и здравето на човека, се отделят, преди водата да бъде върната в природата. 

Повече информация за пречистването на отпадъчните води можете да намерите в нашата уебстраница с информация на тема Urban waste water treatment for 21st century challenges („Пречистване на градските отпадъчни води, отговарящо на предизвикателствата на ХХI в.“). Освен това са достъпни данни за ключови показатели за пречистването на градските отпадъчни води в Европа, както и карти, съдържащи информация за пречиствателните станции за градски отпадъчни води, инструменти за визуализиране на данни и база данни. В доклада Industrial waste water treatment — pressures on Europe’s environment („Пречистване на промишлените отпадъчни води — натиск върху околната среда в Европа“) е представен анализ на актуални данни за емисиите от промишлеността във водните басейни, канализационните системи и пречиствателните станции за градски отпадъчни води.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Промишленост
Действия към документ