следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво въздействие оказва замърсяването на въздуха върху моето здраве?

HelpCenter FAQ

Замърсяването на въздуха е основната причина за преждевременна смърт и заболявания, както и най-значимият риск за здравето, свързан с факторите на околната среда, в Европа. Сърдечни заболявания и инсулти са най-разпространените причини за преждевременна смърт, свързана със замърсяване на въздуха, следвано от белодробни заболявания и рак на белите дробове. 

Последствията за здравето от замърсяването на въздуха зависят не само от експозицията, но и от уязвимостта на хората. Уязвимостта на въздействията на замърсяването на въздуха може да се увеличи с възрастта в резултат на съществуващи заболявания или на определени форми на поведение. Намерете повече информация в нашия доклад Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe („Различна експозиция и различно въздействие: социалната уязвимост на замърсяването на въздуха, шума и екстремните температури в Европа“).

Permalinks

Тагове

Действия към документ