следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво въздействие оказва шумовото замърсяване на околната среда върху моето здраве?

HelpCenter FAQ

Шумовото замърсяване на околната среда и по-специално шумът от пътното движение поражда нарастваща загриженост в Европа. Дългосрочното излагане на шум от източници в околната среда като пътния, железопътния и въздушния транспорт може да причини различни ефекти върху здравето, включително раздразнение, смущения в съня, отрицателно въздействие върху сърдечносъдовата и метаболитната система, както и увреждане на познавателните способности при децата. Според оценката на ЕАОС шумът в околната среда допринася за 48 000 нови случая на исхемична болест на сърцето годишно, както и за 12 000 случая на преждевременна смърт. Наред с това нашите изчисления показват, че 22 млн. души страдат от хронична раздразнителност, а 6,5 млн. души — от хронични смущения на съня. 

За допълнителна информация вж. нашия най-нов доклад Environmental noise in Europe — 2020 („Шум в околната среда в Европа — 2020 г.“), а също можете да посетите уебстраницата на услугата за наблюдение и информация за шума в Европа или да прочетете нашите фактологични справки за шума по държави.

Permalinks

Тагове

Действия към документ