следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво представляват праховите частици и какво е тяхното въздействие върху здравето на човека?

HelpCenter FAQ

Праховите частици се състоят от твърди частици и течни капчици. Някои прахови частици се изхвърлят пряко, а други се формират в резултат на реакции между замърсители от различни източници в атмосферата. Праховите частици имат различни размери, като тези с размер до 10 микрометра, могат да навлязат в белите ни дробове и да причинят сериозни здравни проблеми. 

  • ФПЧ10 са прахови частици с диаметър, по-малък от 10 микрометра. 
  • ФПЧ2.5 (или фини прахови частици) са прахови частици с диаметър, по-малък от 2,5 микрометра. 

Както ЕС, така и Световната здравна организация, използват общата маса на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 като показател за определяне на своите стандарти. 

Има данни, че праховите частици причиняват болести и смърт в резултат на сърдечни и белодробни заболявания. Световната здравна организация е събрала достатъчно доказателства, които ѝ дават основание да заяви, че най-опасната форма на експозиция на прахови частици е продължителната експозиция на фини прахови частици (ФПЧ2.5). За допълнителна информация посетете нашия раздел относно въздействията върху здравето на замърсяването на въздуха.

Permalinks

Тагове

Действия към документ