следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво предлага услугата за мониторинг на земната повърхност на „Коперник“?

HelpCenter FAQ

Услугата за мониторинг на земната повърхност на „Коперник“  (CLMS), която е част от програма „Коперник“, предоставя географска информация за растителната покривка на земната повърхност на широк кръг потребители в областта на екологичните наземни приложения. Това включва земеползването, характеристиките и промените на растителната покривка, състоянието на растителността и водния цикъл, и променливите по отношение на енергийните показатели на земната повърхност. Услугата е достъпна безплатно за всички граждани и организации в света.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Земеползване
Действия към документ