следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво показват годишните доклади „Тенденции и прогнози“?

HelpCenter FAQ

Годишният доклад на ЕАОС „Тенденции и прогнози в Европа“ съдържа актуална информация за напредъка на ЕС и европейските държави в областите на смекчаването на последиците от изменението на климата, въвеждането на технологии за енергия от възобновяеми източници и енергийната ефективност. В доклада са обобщени и анализирани различни и постоянно актуализирани източници на данни, включително най-новите приблизителни оценки за напредъка през последната година. Наред с това са разгледани целите на ЕС до 2030 г., както и визията на Съюза за постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. В доклада са включени интерактивни профили на държавите с информация за постиженията им в областите на климата и енергетиката. 

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Енергия
Действия към документ