следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво означават стойностите на индекса за качеството на въздуха?

HelpCenter FAQ

Информацията в Европейския индекс за качеството на въздуха се допълва с послания за здравето. Те съдържат препоръки, предназначени както за общото население, така и за чувствителни групи като възрастните и децата с дихателни проблеми и възрастните със сърдечни заболявания. Препоръките са дадени по-долу:

 

Индекс за качеството на въздуха

Общо население

Чувствителни групи от населението

Добро

Качеството на въздуха е добро. Можете да се занимавате с обичайните си дейности на открито.

Качеството на въздуха е добро. Можете да се занимавате с обичайните си дейности на открито.

Приемливо

Можете да се занимавате с обичайните си дейности на открито

Можете да се занимавате с обичайните си дейности на открито

Средно

Можете да се занимавате с обичайните си дейности на открито

Целесъобразно е да намалите интензивните дейности на открито, ако изпитвате симптоми.

Лошо

Целесъобразно е да намалите интензивните дейности на открито, ако изпитвате симптоми като дразнене на очите, кашлица или дразнене на гърлото

Целесъобразно е да намалите физическите дейности, по-специално на открито, особено ако изпитвате симптоми.

Много лошо

Целесъобразно е да намалите интензивните дейности на открито, ако изпитвате симптоми като дразнене на очите, кашлица или дразнене на гърлото

Намалете физическите дейности, по-специално на открито, особено ако изпитвате симптоми.

Извънредно лошо

Намалете физическите дейности на открито.

Избягвайте физическите дейности на открито.

Permalinks

Тагове

Действия към документ