следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво е състоянието на биологичното разнообразие в моята страна?

HelpCenter FAQ

Можете да намерите информация за това каква част от територията на вашата страна е обхваната от защитени зони и да сравните този дял с показателите на други европейски държави тук. Национални доклади, свързани с биологичното разнообразие, и информация за държавите — членки на ЕС, във връзка с показателите са достъпни чрез интерактивната карта на държавите в платформата BISE.

Permalinks

Действия към документ