следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какви са опасностите от химическо замърсяване на европейските води?

HelpCenter FAQ

Химикалите са част от нашето всекидневие, като всеки ден се използват хиляди вещества. Някои химикали обаче са източник на рискове за растенията и животните, които живеят във водата, както и за животните, които се хранят с тях, и за хората. Някои от рисковете се отчитат от десетилетия, но редовно възникват нови рискове. 

Експозиция на човека на опасни изкуствени химикали може да се реализира чрез консумация на замърсена вода или морска храна или в резултат на къпане. В зависимост от нивото на експозицията последващото въздействие върху здравето може да доведе до различни хронични заболявания, например рак. Нашият брифинг за това как пестицидите влияят върху човешкото здраве и екосистемата дава ключова информация за употребата на пестициди и тяхното въздействие.

Освен това химикалите оказват отрицателно въздействие върху морските екосистеми, водещо до ограничаване на осигуряваните от тях услуги за човека и икономиката и до нарушаване на естествения баланс на тези екосистеми. 

За допълнителна информация, вижте доклада на ЕАОС относно химикалите в европейските води или нашия брифинг относно управлението на системната употреба на химикали в Европа.

Permalinks

Тагове

Действия към документ