следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Как можем да защитим морската среда?

HelpCenter FAQ

Морската среда е жизненоважен ресурс за живота на Земята, тъй като изпълнява редица ключови екологични функции. Нашите океани и морета обаче са застрашени от прекомерен улов, увреждане на морското дъно, замърсяване в резултат на обогатяване на средата с хранителни вещества и замърсители, разпространение на чуждоземни видове, морски отпадъци и подводен шум. Научете повече за тези източници на натиск и техния съчетан ефект върху европейските морета в актуалния технически доклад.

Наред с въвеждането на голям брой политики и законодателни актове на ЕС за морската среда, насочени към преодоляване на изброените по-горе източници на натиск, Европейският съюз е създал морски защитени зони. Това са географски обособени зони, за които са определени цели на защитата. ЕАОС е разработила специализирана уебстраница с информация за тези морски защитени зони. Голям масив от данни за морската среда е достъпен също така чрез Информационната система за морската среда в Европа (WISE-Marine). 

За допълнителна информация вижте нашата тематична страница относно моретата и бреговете и доклада на ЕАОС Marine Messages II, по-специално главата за решенията. Може би ще Ви е интересно да се запознаете и с последния брифинг на тема "Как изменението на климата влияе върху морския живот".

Permalinks

Тагове

Действия към документ