следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Как мога да помогна за справяне с морските отпадъци?

HelpCenter FAQ

Морските отпадъци пораждат нарастваща загриженост и гражданите могат да дадат много значителен принос, като не допускат попадането на отпадъци от текущите им дейности в околната среда. Проблемът с морските отпадъци е свързан с производството и нашите модели на потребление, както и с начина, по който обезвреждаме и управляваме отпадъците. Най-значимият проблем е свързан с пластмасовите отпадъци, които се натрупват в околната среда за стотици години напред, разпадат се бавно на пластмасови микрочастици и причиняват вреда на всички екосистеми. 

Гражданите могат да се включат активно в дейностите по почистване на плажовете, които се организират в цяла Европа. Освен това хората могат да събират данни и информация, които са необходими на компетентните органи, за да могат да управляват и предотвратяват по-ефективно морските отпадъци. ЕАОС разработи „Наблюдение на морските отпадъци (Marine LitterWatch)“, за да предостави възможност за събиране на данни в Европа. За допълнителна информация посетете уебстраницата на Marine LitterWatch или се свържете със marinelitterwatch@eea.europa.eu.

Permalinks

Тагове

Действия към документ