следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Как мога да кандидатствам за работа в ЕАОС?

HelpCenter FAQ

Всички свободни работни места в ЕАОС се обявяват на интернет страницата на ЕАОС. Имайте предвид, че ЕАОС разглежда само заявления за свободни работни места, обявени на уебсайта на Агенцията. Агенцията няма възможност да разглежда непоискани заявления, независимо дали са получени по пощата или на адреса за електронна поща. За допълнителна информация вж. Recruitment.Enquiries@eea.europa.eu.

Permalinks

Действия към документ