следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Къде мога да намеря най-актуална информация за горите в Европа?

HelpCenter FAQ

Информационната система за горите за Европа (FISE) предоставя достъп за споделяне на информация с общността на ангажираните с горското стопанство за горската среда в Европа, нейното състояние и развитие. FISE обединява данни, информация и знания, събрани или получени въз основа на ключови движещи фактори на политиката в областта на горите.

Permalinks

Действия към документ