следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Къде мога да намеря най-новите данни за качеството на въздуха в Европа?

HelpCenter FAQ

Данни и информация за качеството на въздуха в Европа, събрани от ЕАОС, можете да намерите на страницата на нашия Център за данни за замърсяването на въздуха. Достъпни са също инструменти за визуализиране на данни за качеството на въздуха, с помощта на които можете да проверите качеството на въздуха във вашия регион или град. Вж.: 

-          Европейски индекс за качеството на въздуха

-          Инструмент за визуализиране на актуални данни за качеството на въздуха

-          Инструмент за визуализиране на статистически данни за качеството на въздуха

-          Замърсяването на въздуха и COVID-19

 

В центъра за данни за замърсяването на въздуха можете да изтеглите данни за минали периоди и актуални данни, които са използвани за посочените по-горе инструменти за визуализиране, както и да намерите справки за замърсяването на въздуха в отделните държави. 

Не на последно място, ние публикуваме годишни доклади за качеството на въздуха в Европа.

Permalinks

Тагове

Действия към документ