следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Къде мога да намеря данни за изпусканията и преноса на промишлени замърсители?

HelpCenter FAQ

Европейският регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) е европейски регистър, който предоставя лесно достъпни основни екологични данни от промишлени съоръжения в държавите — членки на Европейския съюз, и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сърбия и Швейцария. Регистърът съдържа данни, докладвани ежегодно от повече от 30 000 промишлени съоръжения, обхващащи 65 икономически дейности в Европа.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Промишленост
Действия към документ