Намалете отоплението!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Уютната стайна температура е 19 °C, но 15 °C е идеална за спалнята, тъй като ще ви помогне да спите по-добре. Не забравяйте да изключите отоплението, когато заминавате на почивка!
Действия към документ