За да пестите от електроенергията у дома

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
увеличете ефективността на радиаторите, като поставите рефлекторни панели или листове алуминиево фолио зад тях. Така отразената топлина ще се върне обратно в стаята.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100