За да пестите от електроенергията у дома

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
увеличете ефективността на радиаторите, като поставите рефлекторни панели или листове алуминиево фолио зад тях. Така отразената топлина ще се върне обратно в стаята.
Действия към документ