Откажете се от продуктите за еднократна употреба!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Днес използваме все повече еднократни продукти като пластмасови самобръсначки, чаши, хартиени кърпи, мокри кърпички, пелени, найлонови торбички, салфетки и дори фотоапарати за еднократна употреба. Те не само обикновено излизат по-скъпо в дългосрочен план, но и производството им изразходва повече ресурси и енергия, отколкото направата на същите продукти за многократна употреба.
Действия към документ