следващ
предишен
елементи

Слагайте капак на тенджерите, когато готвите.

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Можете да спестите една четвърт от електроенергията, необходима за приготвянето на ястието. Тенджерите под налягане и съдовете за готвене на пара са още по-добри – те могат да спестят около 70 %!

Permalinks

Действия към документ