Карате сам до работата си?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Пътуването заедно с колеги ще намали въздействието ви върху околната среда, ще ви спести средства, а и ще имате компания по пътя. Разберете кои от колегите ви живеят наблизо и се редувайте да карате до работата ви.
Действия към документ