Инвестирайте в зареждащи се батерии, вместо да купувате еднократни.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Така ще спестите пари в дългосрочен план. Ако искате още повече да опазите околната среда, купете си зареждащо устройство със слънчево захранване.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100