Ако отидете на почивка в някой тропически залив или близо до коралови рифове, не докосвайте и не стъпвайте върху коралите.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Когато се гмуркате, не си отчупвайте парченца от коралите за сувенир. Кораловите рифове са много ценни и са на изчезване.
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100