следващ
предишен
елементи

Ако отидете на почивка в някой тропически залив или близо до коралови рифове, не докосвайте и не стъпвайте върху коралите.

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Когато се гмуркате, не си отчупвайте парченца от коралите за сувенир. Кораловите рифове са много ценни и са на изчезване.

Permalinks

Действия към документ