Мийте колата си сами, като използвате кофа, гъба и сапун.

Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Така ще изхабите само няколко литра вода, докато на автомивка се използват от 32 до 150 литра всеки път. Ще постигнете същия резултат, но с много по-малко вода.
Действия към документ