От разстояние…

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Наслаждавайте се на дивата природа, но наблюдавайте животните от разстояние и не ги хранете. Запомнете, че миризмата, която остава след като докоснете гнездо или леговище, може да прогони родителите завинаги. Вместо да ги докосвате, постарайте се да научите повече за тях и за това как бихте могли да помогнете за опазването им.
Действия към документ