Не изхвърляйте отпадъци в тоалетната чиния

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Памучни тампони, клечки за уши и кърпички за почистване на грим. Изхвърляйте ги в кошчето за боклук, където им е мястото.
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100