следващ
предишен
елементи

Не изхвърляйте отпадъци в тоалетната чиния

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Памучни тампони, клечки за уши и кърпички за почистване на грим. Изхвърляйте ги в кошчето за боклук, където им е мястото.

Permalinks

Действия към документ