Салфетките за еднократна употреба често са безплатни, но това не е причина да ги хабим.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Няма нужда да вземате цяла шепа, една или две ще са ви повече от достатъчни. Въздържайте се и дърветата ще са ви благодарни!
Действия към документ