Създайте малка екосистема

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
в градината си или в парка, като натрупате пънове в някой отдалечен ъгъл. Те ще дадат подслон на таралежи и различни видове жаби. Ако заровите пъновете наполовина в пръстта, ще насърчите и бръмбарите рогачи, тъй като те обичат изгнило дърво. Купчина камъни пък ще прислони най-разнообразни насекоми и паяци.
Действия към документ