AÇA faaliyetleri

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 22.04.2016
AÇA'nın atık ve maddi kaynaklara ilişkin değerlendirmeleri, sürdürülebilir tüketim ve üretim hakkındaki kalkınma politikalarının desteklenmesini amaçlamakta olup, bunlar arasında doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve atık önleme ve geri dönüştürmeye ilişkin tematik stratejilerin uygulanması bulunmaktadır. Faaliyetler arasında izleme ve gelişim göstergeleri, atık ve kaynak politikalarının etkinliğinin değerlendirilmesi ve en iyi uygulamaların saptanması yer almaktadır.

AÇA'nın atık ve maddi kaynaklara ilişkin çalışmaları arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

AÇA'nın sürdürülebilir tüketim ve üretim grubu AÇA'nın atık ve maddi kaynaklara ilişkin çalışmalarına yön vermektedir. Faaliyetler, AÇA'nın Kaynak ve Atık Yönetimi Konu Merkezi (AKM/SCP) ve AÇA'nın ülke ağı (Eionet) ile işbirliği yoluyla gerçekleştirilmektedir. Eurostat atık verileri toplamaktadır, ve 2008 yılından itibaren kaynak, ürün ve atığa ilişkin çevresel veri merkezlerine sunuculuk yapacaktır.

 

Belge İşlemleri
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100